the spur magazine

#03 magazine content

Espais d’art a debat

Proposta d'un laboratori de les arts tecnològiques

Montserrat Costa

He estat convidada a reflexionar sobre els deu anys del Bòlit i el seu futur. Per aquest motiu he revisat la trajectòria del centre i he analitzat el que actualment es fa a la ciutat en matèria d’art contemporani. Tanmateix, preocupada per donar nous impulsos a l’art i per l’interès que em susciten els coneixements més actuals sobre ciència i tecnologia, m’ha sorgit la necessitat de plantejar una proposta de futur que enllaça investigació, formació i exhibició de l’art contemporani, que va més enllà dels ensenyaments artístics convencionals que són impartits actualment a la Girona.

L’aparició de les noves tecnologies ha propiciat que s’hagin produït canvis importants a la nostra societat. En el món de l’art, la utilització pels artistes d’aquests mitjans tecnològics els ha obert noves vies d’expressió i de producció artístiques. També és destacable l’impacte comunicatiu que tenen algunes d’aquestes obres. Cada dia augmenta el nombre d’artistes plàstics que investiguen les possibilitats d’aquestes noves tecnologies i que incorporen a les seves creacions nous conceptes provinents d’altres disciplines. La relació cada vegada més estreta entre art, ciència i tecnologia afavoreix que els artistes i els científics vulguin ampliar la seva mirada sobre el procés creatiu i s’obrin a altres disciplines. L’art també pot ser impulsor de descobriments científics i de noves tecnologies o, si més no, la visió dels artistes pot ajudar a donar un contrapunt humanístic a aquests treballs.

El problema, però, és que molts creadors del nostre país es troben que no poden accedir a aquestes noves formes de creació o de producció per la mancança d’infraestructures ben equipades. Per aquests motius pensem que la creació d’aquest laboratori és tan necessària i ens anima a fer aquesta proposta.

Girona compleix tots els requisits necessaris per a la seva implantació, ja que se la considera segona capital de Catalunya i també és una  zona de gran influència territorial, la seva situació geogràfica, a prop de Barcelona i França, la converteix definitivament en un lloc idoni.

Aquest projecte podria atreure artistes vinguts de tot arreu i consolidar la ciutat de Girona com a pionera en la investigació artística i tecnològica del nostre país.

Objectius d’aquest projecte 

*Potenciar la investigació, la recerca i la producció artístiques a un alt nivell de rigor i d’exigència.

*Afavorir el desenvolupament de propostes conjuntes que relacionin art, ciència i tecnologia i que propiciïn l’intercanvi constant d’informació i deconeixements.

*Impulsar la col·laboració entre artistes, científics i l’empresa privada, per investigar noves possibilitats de processament d’imatges.

*Ajudar els artistes al desenvolupament de projectes propis; mediació entre la idea de l’artista i l’assessorament tècnic sobre els mitjans tecnològics posats al seu abast.

*Generar col·laboracions entre diferents àmbits artístics, teatre, cinema, música, dansa, circ…

*Crear vincles amb altres centres semblants d’investigació.

*Contribuir al desenvolupament global de la cultura i de les arts.

*Fer creació audiovisual i digital. Creació multidisciplinària, investigació sonora, videoart, bioart, arts digitals, nanoart, etc. Utilització de diferents eines, electrònica, mitjans interactius, disseny computacional, impressions 3D, realitat augmentada i virtual, intel·ligència artificial, big data, wetware,. holografia projectors 3D…

La idea de laboratori podria aglutinar al seu voltant un gran desplegament de possibilitats i d’alternatives.

Evidentment, en cas que aquesta proposta anés endavant seria necessari que els artistes i tècnics experts en aquestes disciplines fossin els que precisessin i ampliessin els objectius anteriorment esmentats, els continguts i tot el que fos necessari per al bon desenvolupament d’un projecte d’ aquesta envergadura.

Producció – Coproducció 

A continuació destaquem el tipus de propostes i de produccions que s’haurien de dur a terme al laboratori de les arts tecnològiques:

*Propostes de producció, la iniciativa de les quals provingui dels integrants dels equips del mateix laboratori creatiu.

*Propostes per encàrrec del Bòlit, Centre d’Art Contemporani o provinents d’altres centres artístics, mitjançant beques, concursos, etc.

*Desenvolupament individual de projectes d’investigació dels artistes.

*Coproducció de projectes en col·laboració amb altres centres de prestigi, públics o privats, tant a nivell nacional com internacional.

Col·laboració del Bòlit amb el laboratori d’art i tecnologia 

És evident que els centres d’art hi són per promoure les manifestacions artístiques més contemporànies i més innovadores i que tenen menys possibilitats de ser exposades en llocs convencionals. En aquest cas, el Bòlit hauria d’oferir als espectadors la possibilitat de poder gaudir d’una mirada més àmplia i polièdrica del nostre panorama artístic contemporani. En aquest sentit, la creació d’aquest laboratori podria enriquir l’oferta que ens arriba al públic. Tanmateix, pensem que no s’haurien de deixar de banda altres manifestacions artístiques que igualment ens poden emocionar com un dibuix, una pintura o una massa de fang convertida en un objecte artístic, o d’altres realitzades amb materials no convencionals, sempre que siguin, és clar, de qualitat.

La relació entre el Bòlit, Centre d’Art Contemporani i el laboratori hauria de ser molt dinàmica, ja que el Bòlit podria ser el principal responsable i coordinador dels projectes. No només respecte a les propostes o encàrrecs d’algunes de les produccions, sinó que també seria convenient que pogués assumir la tasca de mediació i fer de pont entre el mateix Bòlit, el laboratori, el públic, les escoles i altres centres. Igual d’important seria tota la tasca informativa al voltant del projecte, a través de conferències, debats i publicacions per establir les bases teòriques, filosòfiques i històriques d’aquest tipus de manifestacions artístiques.

Seria també convenient donar visibilitat a les obres i els projectes mitjançant la creació d’exposicions tant locals com a l’estranger i propiciar-ne l’intercanvi.

Una part significativa del projecte seria la de proporcionar beques i la d’implicar les empreses privades a col·laborar en el projecte.

No vull acabar aquest escrit sense reivindicar la necessitat que el Bòlit, al qual felicitem per la important tasca que està desenvolupant, tingui l’edifici arquitectònic que va proposar el Comitè Impulsor en el seu moment, a fi de poder desenvolupar en profunditat tot un conjunt d’activitats programades i per poder fer exposicions de projectes més complexos i de més envergadura.

Aquest text està vinculat a la taula rodona «Què has fet, Bòlit?» que es va fer el 29 de novembre de 2018 i podeu veure aquí: https://youtu.be/hv7j3gTkLMQ